Up or Down

from by Vordan Karmir

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      $1 USD  or more

     

lyrics

Վեր թե վար(Up or Down)

Լուրթ մորմոքի մեջ` դողը նվում է,
Խուճապս դառնում է վարար:
Ամենագետ քրմերը վարել են
Մեր ուղեղները` պարարտ ու խոնարհ:

Սուտ, ճիշտ, վեր թե վար
Խառնվել, խառնվել,
Խառնվել են արդ:

Թերի սարսափները սրտում ձվադրել են`
Ամենքի, ու համայնն է թշվառ:
Ում հավատա այն մարդը, որ զգում է,
Երբ շուրջը գոռում է միալար:

Կանգ առ: Դու ճիշտ չես:
Կանգ առ: Մենակ ես:
Կանգ առ: Դու պետք չես:
Կանգ առ, խելառ:

Սուտ, ճիշտ, վեր թե վար
Խառնվել, խառնվել,
Խառնվել են արդ:

Այս խորդուբորդ ու մթին ճամփին
Ողջունում էին այն հերոսին,
Որ իր լուսազարդ ու հրե սրտով
Բոցավառեց մեզ իմաստով…

Up or Down

The shiver is moaning in glaucous anguish
My panic grows really wild.
The omniscient priests have ploughed our heads up
Our brains are so humble, so plump.

False, truth, up or down
Are all in mass, are all in mass,
Are all in mass now.

Imperfect fears have spawned in the hearts
Of all and all is too wretched.
Who should believe the one who feels it
While system is screaming steadily.

Stop! You're not right!
Stop! You're alone!
Stop! You are useless!
Stop! You mad!

False, truth, up or down
Are all in mass, are all in mass,
Are all in mass now.

Eyes in darkness and through hopelessness
Were glorifying the march of a Man
Who had lit us up by his radiant heart,
And gave new meaning to vanishing life.

credits

from A4, released January 14, 2015

tags

license

all rights reserved

about

Vordan Karmir Armenia

contact / help

Contact Vordan Karmir

Streaming and
Download help